להדפסה
המרכז לשיטת פלדנקרייז
  M.Sc. בהנהלת נסטור לוין ורינת לוין
  רחובות: ישראל שחר 12
טל:  054-5907755


טופס הרשמה

להרשמה שלח בדואר

לכבוד

נסטור לוין

רח' התבור 3/10

אריאל       מיקוד: 40700

                           אני מעוניין/ להשתתף בהשתלמות במסלול                 ביום           בשעה 

 שם                                                        מס' ת.ז.                                 

כתובת                                                    מיקוד                    טלפון                       

מקום עבודה                                            תפקיד                                                  

מצ"ב דמי מקדמה בסך 400 ש"ח, וצ'ק בסך 1100 ש"ח לתאריך 28.09.12

או בצ'ק אחד של 800 ₪ עם ההרשמה עבור 28 שעות

    את הצ'קים יש לרשום על שם "נסטור לוין", (למוטב בלבד-קרוס)

בצ'קים מס':                           הבנק                                              סניף                 

בצ'קים מס':                           הבנק                                              סניף                  

*)במידה של ביטול ע"י המשתלם לפני ה- 15.09.12 דמי המקדמה לא יוחזרו, אין החזרים כלל אחרי ה- 15.09.12

                  תאריך                                                     חתימה                       

הצהרה : אני מצהיר/ה ידוע לי שבשיעורי פלדנקרייז ידרש ממני לבצע  פעולות גופניות שדורשות ריכוז, הקשבה

ותנועות ללא מאמץ, כל נזק שיגרם לי עקב סטייה מנוהל זה יהיה באחריותי המלאה.

                       תאריך                                                    חתימה                        

עמוד הבית

© כל הזכויות שמורות 2007  נסטור לוין  טל:  054-5907755